Merveyl onthaalproducten

Privacybeleid

Als verantwoordelijke voor haar activiteit is de door Headerpop beheerde Merveyl verplicht om persoonsgegevens te verwerken. De juridische informatie over de onderneming vindt u in onze juridische mededeling.

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging ervan, in een benadering die is opgenomen in ons "Privacybeleid" waarbij de geldende bepalingen strikt worden nageleefd, met name de "Wet op de gegevensbescherming" van 6 januari 1978 en de "RGPD" Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016).

 

ARTIKEL 1 - VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u een bestelling plaatst op de https://www.merveyl.com website, verzamelen wij de door u verstrekte persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Bepaalde informatie kan worden meegedeeld aan de bedrijven die de Producten leveren. Wanneer de Klant de bestelde Producten betaalt, zullen sommige van de verstrekte gegevens worden doorgegeven aan de bedrijven die de betaling verrichten.

Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (RGPD) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van gegevens die op u betrekking hebben. Headerpop verbindt er zich toe de op de website https://www.merveyl.com verzamelde informatie niet aan derden door te geven.

Door een klantenaccount aan te maken, of door gebruik te maken van het contactformulier beschikbaar op de site https://www.merveyl.com, aanvaardt u dat de ingevoerde gegevens door Headerpop zullen worden gebruikt zodat het team van Headerpop (i) de ontvangst van uw verzoek kan bevestigen, (ii) erop kan antwoorden en, indien nodig, (iii) de contractuele relatie die eruit kan voortvloeien, kan beheren.

U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens door naar uw klantenaccount te gaan, waar u ze indien nodig kunt corrigeren. Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar contact@merveyl.com.

Met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over Headerpop, voordelen en winkelinformatie.

 

DEEL 2 - TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt om een bestelling te plaatsen op

gaan wij ervan uit dat u alleen voor dit doel instemt met het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

Indien wij u om andere redenen, zoals voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer wenst dat wij contact met u opnemen of uw informatie verzamelen, kunt u ons hiervan op de hoogte brengen door ons te contacteren op contact@merveyl.com, door ons contactformulier te gebruiken, of per post naar Headerpop BVBA, Alfons Gossetlaan 23, 1702 Groot Bijgaarden, België.

 

ARTIKEL 3 - OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.

 

DEEL 4 - VEILIGHEID

Om uw persoonsgegevens te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaan, worden ontvreemd, toegankelijk worden gemaakt, bekend worden gemaakt, worden gewijzigd of worden vernietigd. Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te verbeteren, hebben wij voorzieningen getroffen voor beperkte toegang tot de gegevens. Dit betekent dat uw gegevens alleen zichtbaar zijn voor bevoegd personeel dat op de hoogte is van de kwesties in verband met de bescherming van persoonsgegevens. 

 

ARTIKEL 5 - COOKIEBELEID

Wat is een koekje? 

Een cookie is een tekstbestand dat wordt geplaatst wanneer een gebruiker de inhoud van een website of een online-advertentie raadpleegt. Het is volledig anoniem en herkent alleen de terminal die voor de navigatie wordt gebruikt. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over de navigatie van de gebruiker. Wanneer wij "cookie" zeggen, bedoelen wij cookies en soortgelijke online traceringstechnologieën. 

Welke soorten cookies gebruiken wij en waarom?

Wij gebruiken verschillende soorten cookies, die wij in vier categorieën onderbrengen:

  • Technische cookies, deze cookies zijn noodzakelijk om u te laten profiteren van alle functies van onze site, en maken ook de toegang tot onze producten en diensten mogelijk. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat de website te gebruiken en in te loggen op uw account zoals bedoeld. Zonder deze cookies functioneren sommige delen van onze site en diensten niet zoals het hoort.
  • Functionele cookies, die worden gebruikt om het winkelwagentje en de inloggegevens van een gebruiker op de site op te slaan. Dit is om tijd te besparen bij het bestellen en doorbladeren.
  • Audience cookies (bv. Google Analytics) stellen ons in staat het publiek van de verschillende pagina's van onze site te meten. Zo kunnen wij statistieken opstellen om het gedrag van onze gebruikers te begrijpen en zo de navigatie op onze site te verbeteren. Deze gegevens worden op een geaggregeerde manier verzameld, zodat elk bezoek anoniem is. Het gebruik van cookies door deze bedrijven is onderworpen aan hun eigen privacybeleid, niet dat van Headerpop.
  • Reclamecookies: deze maken het mogelijk gerichte reclame te tonen en zijn, net als alle andere cookies op onze site, volledig anoniem. De cookies stellen ons in staat om het aantal keren dat een advertentie wordt getoond te beperken, en worden gebruikt om de effectiviteit van onze reclamecampagnes op Facebook te volgen.

Ter herinnering, de verkregen gegevens zijn beperkt. Het gaat hoofdzakelijk om gegevens over gebruik, voorkeuren, gebruikte apparatuur, enz. Persoonlijke gegevens zoals de naam, voornaam of het postadres van de gebruiker kunnen in geen geval worden verkregen.

Wat is de rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies?

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming is de voorafgaande toestemming van de gebruiker vereist voordat er informatie wordt opgeslagen. Deze toestemming wordt gegeven door akkoord te gaan met de boodschap op de cookiebanner die verschijnt wanneer de gebruiker de site voor het eerst bezoekt. Op de banner heeft de gebruiker ook de keuze om ze te weigeren.

Uw cookie-voorkeuren wijzigen

De gebruiker kan cookies op elk moment uitschakelen in de browserinstellingen, of door de cookiebanner opnieuw te openen via de knop "Mijn voorkeuren wijzigen" hieronder:

Mijn voorkeuren wijzigen
De instelling kan de manier veranderen waarop u toegang krijgt tot onze diensten die het gebruik van cookies vereisen. Als uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, zult u niet in staat zijn om te profiteren van de essentiële functies van onze site, aangezien veel cookies de navigatie mogelijk maken. Om cookies te beheren op de manier die het beste bij u past, nodigen wij u uit uw browser zo te configureren dat rekening wordt gehouden met het doel van de cookies.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de CNIL: https://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/  

Volg deze link voor meer informatie over hoe u cookies van Facebook kunt weigeren: https://www.facebook.com/help/568137493302217  

 

ARTIKEL 5 - LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.

 

DEEL 6 - WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden. Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel vrijgeven.

 

VRAGEN EN CONTACTINF

Indien u toegang wenst tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wenst te verbeteren, te wijzigen of te verwijderen, een klacht wenst in te dienen, of indien u gewoon meer informatie wenst, gelieve dan contact op te nemen met onze Privacy Officer via contact@merveyl.com, door gebruik te maken van ons contactformulier, of per post via Headerpop BVBA, Alfons Gossetlaan 23, 1702 Groot Bijgaarden, België.

Webshop

Veilig betalen

Veilig betalen

Levering met tracking code

Levering met tracking code

Garantie

Garantie

Klantenservice

Klantenservice

Naar de webshop